Golden Hour

שעת הזהב  – מעט אחרי הזריחה ושעה לפני שקיעה, השמש נמצאת נמוך ביחס לאופק. כך במשך כשעה, התאורה הטבעית  הופכת להיות אופטימלית בעוצמת החוויה וההשפעות שלה על הסביבה והאדם. מה שמעצים את היום והופך אותו לבלתי נשכח.

 

גוף תאורה זה מתרגם את החוויה בעזרת עקרונות האור הטבעי לתוך חלל החדר וכך מעצים את רגשות האדם בחלל בו הוא שוהה.

 

לגוף התאורה יכולת התכווננות 360 לכל מרחב החלל ואף לתקרה, על מנת לאפשר בחירה והתאמה למהלך היום ולתזוזה בתוך המבנה.

 

בלחיצת כפתור ניתן “לעצור את הרגע” ולקבע את תנועת האור.

 

לגוף התאורה עדשה קמורה המקרינה את האור על הקיר ובאמצעות מנגנון מסתובב משתנה המרחק בין התאורה לעדשה ויוצרים את התנועה וכך מקיים את קצב הטבע.